Nöbble Gård

Nöbble Gård AB
395 93 Rockneby, Kalmar
Veronica 070-6265226
Lennart: 070-6543781
kontakt@nobblegard.se

Europeiska jordbruksfonden

Vi har investerat i en ny gödselbrunn med tak på, och fått det delfinansierat av EU, taket minskar utsläpp av växthusgaser.

Scroll to Top