ÅF Beställning

Meny

VILL DU TJÄNA PENGAR TILL KLASSEN/LAGET?

Växtodlingen

Vi brukar cirka 350 ha. Det innefattar både egen och arrenderad. Utöver det finns cirka 100 ha naturbeten. All mark är kravgodkänd. Till gården hör också 150 ha skog som är certifierad enligt FSC.

 

På åkerjorden odlas vall (gräs) raps, vete, havre, korn, ärter, åkerhönor. Alla kvigor och tackor med lamm betar på naturbeten och de minsta kalvarna, som kommer ut första gången, växelbetar med fåren för parasiternas skull. Mjölkkorna kräver ett bra bete och betar därför gräs/klövervallar, eftersom de ska producera mjölk på sitt bete.

 

Växtodlingen cirkulerar på sex år. Med det menas att gården har en viss ordning med olika grödor på de olika åkrarna. Detta för att få så bra skördar som möjligt med friska grödor. Vår gödsel går igenom more biogas där den rötas och det utvinns metan. När gödseln är rötad  så får vi tillbaks den.