ÅF Beställning

Meny

VILL DU TJÄNA PENGAR TILL KLASSEN/LAGET?

Våra djur

 

Vi bedriver ekologisk mjölkproduktion och första ekomjölken lämnade gården på Luciadagen 1995. Våra 150 mjölkkor är till största delen av rasen svensk rödbrokig boskap (SRB) men även holstein. Korna mjölkar 9 500 liter om året. Mjölken körs till Kalmar och ystas där till Arlas ekologiska Herrgårdsost. Vi har även 50 tackor av rasen pälsfår även kallad Gotlandsfår. Fåren betar på våra naturbeten, att växelbeta med våra små kvigor när de har sin första betessommar är också ett alldeles utmärkt sätt att hålla parasiterna i schack.

 

I ett ekologiskt lantbruk så spelar djuren en viktig roll. Korna ger mycket mer än bara mjölk. De ger gödsel till åkrarna och tillsammans med fåren ser de till att hagmarkerna förblir hagmarker och inte skog. Vi producerar nästan allt foder korna och fåren behöver själva.  I mitten av april släpps korna ut på bete och några veckor senare flyttas även tackor med lamm till sommarbeten. Den mesta näringen som kon behöver för att producera mjölk under sommarhalvåret får hon av gräset på betet. Detta är en viktig del i att vara eko-ko! I slutet av september stallar vi sedan in friska kor med bra kondition och starka ben efter all utevistelse.

 

 

Ta en häftig 360 graders rundtur i våran ladugård! (För att kunna titta på denna 360 video behöver du senaste versionen av Chrome, Opera, Firefox eller MS Edge installerad)

Vi har fått delfinansiering av europeiska jordbruksfonden vid investering av ny flispanna.